Informacija tėveliams

     Nuo 2017 m. spalio 2 d. įstaigos darbo laikas 7.00 - 19.00 val.: „Gandriukų“ grupėje bus vaikai atvesti iki 7.30 val. ir  po 18.00 val.

  ***

   Vaikai atvedami į Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ir išleidžiami iš jų vadovaujantis Kauno miesto tarybos 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimu Nr. T-682 patvirtintu tvarkos aprašu.

***

   Vaiko brandumas mokytis pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programas įvertinamas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu.

***

 „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ (statistinė apskaitos forma Nr. 027-1/A) galioja vienerius metus nuo jo išdavimo datos.

***

 Jei turite klausimų dėl vaiko ugdymosi įstaigoje dirbantiems specialistams, galite kreiptis į:

  • muzikos pedagogę Rasą Zavistanavičienę  pirmadieniais 16.30 - 17.00 val.
  • neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytoją Rūtą Skorupskienę  antradieniais 8.30 - 9.15 val.
  • logopedę Ingą Sadlauskienę pirmadieniais 8.00 - 8.30 val., ketvirtadieniais 17.30 val. - 18.00 val.

 ***