Istorija

       Kauno 56-asis lopšelis - darželis įsteigtas 1963 m. Kauno miesto mero 1992 m. liepos 2 d. potvarkiu Nr. 1343 56-ajam lopšeliui - darželiui suteiktas Kauno sanatorinio lopšelio - darželio ,,Pienė“ pavadinimas. Įstaigos veiklos tikslas - teikti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymui(si) mokykloje.