Finansinių ataskaitų rinkiniai

AIŠKINAMIEJI RAŠTAI
2016 metai:I ketvirtis, II ketvirtis, III ketvirtis, už 2016 metus (1 dalis, 2 dalis) ir jų priedai (1 priedas, 2 priedas, 3 priedas)
 
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
2016 metų veiklos rezultatų ataskaitos: I ketvirtis, II ketvirtis, III ketvirtis, IV ketvirtis
2017 metų veiklos rezultatų ataskaitos: I ketvirtis, II ketvirtis, III ketvirtis, IV ketvirtis
 
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS
2016 metų finansinės būklės ataskaitos: I ketvirtis, II ketvirtis, III ketvirtis, IV ketvirtis
2017 metų finansinės būklės ataskaitos: I ketvirtis, II ketvirtis, III ketvirtis, IV ketvirtis
 
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ
 
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITOS
 
KITOS FINANSINĖS ATASKAITOS:
 
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS
Valstybinių funkcijų vykdymo programos
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos (biudžetas) 
  
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos (specialiosios lėšos):
2017 metai: I ketvirtis, II ketvirtis (7302, 7301), III ketvirtis (7301, 7302), IV ketvirtis (7301, 7302)
Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti (valstybės lėšos):
 
Darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti (valstybės lėšos):
Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui:
 
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa 02.01.01.001. (biudžetas):
 
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa 02.01.01.184. (biudžetas):
 
Aiškinamieji raštai prie ketvirčių biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų:
 
MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITOS
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos (savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas)):
 
Mokėtinų ir gautinų sumų  ataskaitos (savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (specialiosios lėšos)):
2017 metai: I ketvirtis, II ketvirtis (7301, 7302)
 
Mokėtinių ir gautinų sumų ataskaitos (valstybinių funkcijų vykdymo programa):
 
Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti (valstybės lėšos):
2017 metai: II ketvirtis,
 
Darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti (valstybės lėšos):
2017 metai: II ketvirtis
 
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos (savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui):
 
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos:
 
ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, ATASKAITOS
2017 metai: I ketvirtis, II ketvirtis (7301, 7302, 7101), III ketvirtis, IV ketvirtis