Finansinių ataskaitų rinkiniai

AIŠKINAMIEJI RAŠTAI
 
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI
2019 metai: I ketvirtis, II ketvirtis, III ketvirtis
 
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
2017 metų veiklos rezultatų ataskaitos: I ketvirtis, II ketvirtis, III ketvirtis, IV ketvirtis
 
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS
2017 metų finansinės būklės ataskaitos: I ketvirtis, II ketvirtis, III ketvirtis, IV ketvirtis
 
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ
 
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS
 
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITOS
 
KITOS FINANSINĖS ATASKAITOS:
 
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI
 
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS
Programa Ugdymo kokybės gerinimas sanatoriniame lopšelyje - darželyje Pienė (02.01.01.038.)
pagal finansavimo šaltinius
 
ŸMokinio krepšelio lėšos (41):
 
ŸSavivaldybės biudžeto lėšos (5101):
  
ŸTėvų įnašų lėšos (7301, 7302):
2017 metai: I ketvirtis, II ketvirtis (7302, 7301), III ketvirtis (7301, 7302), IV ketvirtis (7301, 7302)
2018 metai: I ketvirtis (7301, 7302), II ketvirtis, III ketvirtis (7301, 7302), IV ketvirtis (7301, 7302)
 
ŸNuoma:
Programa „Pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir remontas (02.01.01.001.) pagal finansavimo šaltinius
 
ŸSavivaldybės biudžeto lėšos (5101):
 
ŸPedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti (valstybės lėšos):
 
ŸDarbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti (valstybės lėšos):
 
ŸSavivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (02.01.01.184.) (biudžetas):
 
ŸAiškinamieji raštai prie ketvirčių biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų:
 
 
MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITOS
 
ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, ATASKAITOS
2017 metai: I ketvirtis, II ketvirtis (7301, 7302, 7101), III ketvirtis, IV ketvirtis