Finansinių ataskaitų rinkiniai

 
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI
 
KITOS FINANSINĖS ATASKAITOS
 
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI
 
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS
Programos Ugdymo kokybės gerinimas sanatoriniame lopšelyje-darželyje Pienė (02.01.01.038.) ir „Pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir remontas (02.01.01.001.):
 
MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITOS
 
ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, ATASKAITOS