Informacija tėveliams

    Pradėjo veikti Tėvų linija - konsultacinė pagalba telefonu pozityvios tėvystės klausimais, kylančiais tėvams, įtėviams, globėjams. Darbo dienomis nuo 17 iki 21 val. visos šalies tėvai, susiduriantys su vaikų auginimo ir auklėjimo iššūkiais, gali skambinti nemokamu numeriu 8 800 90012 ir pasikonsultuoti su profesionaliu specialistu. Skaityti plačiau...

 ***

Nuo 2017 m. spalio 2 d. įstaigos darbo laikas 7.00 - 19.00 val.: 

Gandriukų“ grupėje bus vaikai atvesti iki 7.30 val. ir  po 18.00 val.

  ***

   Vaikai atvedami į Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ir išleidžiami iš jų vadovaujantis Kauno miesto tarybos 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimu Nr. T-682 patvirtintu tvarkos aprašu.

***

   Vaiko brandumas mokytis pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programas įvertinamas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu.

***

 „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ (statistinė apskaitos forma Nr. 027-1/A) galioja vienerius metus nuo jo išdavimo datos.

***

 Jei turite klausimų dėl vaiko ugdymosi įstaigoje dirbantiems specialistams, galite kreiptis į:

  • muzikos pedagogę Rasą Zavistanavičienę  pirmadieniais 16.30 - 17.00 val.
  • neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytoją Rūtą Skorupskienę  antradieniais 8.30 - 9.15 val.
  • logopedę Ingą Sadlauskienę pirmadieniais 8.00 - 8.30 val., ketvirtadieniais 17.30 val. - 18.00 val.

 ***