Informacija

NKVC informacija dėl platinamų grasinančių pranešimų ugdymo įstaigoms

Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) atidžiai stebi situaciją, susijusią su platinamais grasinančias pranešimais ugdymo įstaigoms ir kartu su Policijos departamentu bei Valstybės saugumo departamentu teikia turimą informaciją apie situaciją.

Valstybės saugumo departamento vertinimu, Lietuvoje, taip pat Latvijoje ir Estijoje platinami grasinantys pranešimai ugdymo įstaigoms, tikėtina, yra tikslinga ir koordinuota ataka, vykdoma priešiškų valstybių iniciatyva.

Melagingais pranešimais ir panašaus pobūdžio veiksmais siekiama kelti įtampą ir paniką visuomenėje, trikdyti ir destabilizuoti institucijų darbą, didinti nepasitikėjimą. Išaugus geopolitinei įtampai, Lietuva ir kitos Baltijos šalys yra nuolatiniai priešiškų valstybių informacinių-kibernetinių atakų taikiniai.

Lietuvoje terorizmo grėsmės lygis išlieka žemas. Raginame piliečius išlikti ramiais ir nepasiduoti provokacijoms.

Ugdymo įstaigoms, gavusioms tokio pobūdžio grasinimus, rekomenduojame:

1. Išlikti budriais ir ramiais, nuraminti aplinkinius, nepasiduoti provokacijoms;

2. Informuoti Policiją bendruoju pagalbos numeriu 112;

3. Esant galimybei apžiūrėti patalpas, vaizdo kamerų įrašus ir, neradus įtartinų objektų, tęsti ugdymo procesą;

4. Laukti atvykstančių pareigūnų, kurie apžiūrės patalpas.

Visos institucijos bendradarbiauja valdant situaciją, ugdymo ir kitas įstaigas raginame išlikti ramiems bei stebėti oficialių institucijų skelbiamą informaciją.

NKVC informacija

 Mieli Mokytojai 

Rugsjo 1 oji

 

Informacija dėl Kauno rajone gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigas

Kauno rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvai (įtėviai, globėjai), norintys gauti siuntimą į Kauno miesto švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, užpildytą nustatytos formos prašymą pateikia Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui adresu: Savanorių pr. 192, Kaunas arba el. paštu: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,jeigu yra šios sąlygos:

  • vaikas užregistruotas Savivaldybės centralizuoto vaikų priėmimo informacinės sistemos duomenų bazėje ne mažiau kaip 6 mėnesius ir nepateko nei į vieną iš pasirinktų Savivaldybės švietimo įstaigų;
  • vaiko ir abiejų jo tėvų (įtėvių, globėjų) ar vienintelio vaiko tėvo (įtėvio, globėjo) gyvenamoji vieta ne mažiau kaip 6 mėnesiai iki prašymo išduoti siuntimą pateikimo dienos yra deklaruota Kauno rajono savivaldybėje.

Siuntimas neišduodamas, jei:

  • artimiausioje savivaldybės švietimo įstaigoje yra laisvų vietų;
  • Kauno miesto švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, nėra laisvų vietų.

Visą informaciją rasite:

Siuntimo išdavimo į Kauno miesto darželius tvarkos aprašas

  

Informacija dėl Kauno mieste gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas

Savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvai (įtėviai, globėjai), norintys gauti siuntimą į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, pateikia nurodytus dokumentus Savivaldybės mero potvarkiu sudarytai Siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, darbo grupei (toliau – Darbo grupė) adresu: J. Gruodžio g. 9, Kaunas, arba el. paštu Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Darbo grupės darbo reglamentas

Siuntimas išduodamas, jeigu yra abi šios sąlygos:

  • vaikas užregistruotas Savivaldybės centralizuoto vaikų priėmimo informacinės sistemos duomenų bazėje ne mažiau kaip 6 mėnesius ir nepateko nė į vieną iš dviejų vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) pasirinktų Savivaldybės švietimo įstaigų.
  • vaiko ir abiejų jo tėvų (įtėvių, globėjų) ar vienintelio vaiko tėvo (įtėvio, globėjo) gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybės teritorijoje ne mažiau kaip 6 mėnesius iki prašymo išduoti Siuntimą pateikimo dienos.

Siuntimas neišduodamas, jei:

  • yra laisvų vietų ikimokyklinio ugdymo programą vykdančiose Savivaldybės švietimo įstaigose, esančiose seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje (pagal tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruotą gyvenamąją vietą) ar gretimose kitų seniūnijų aptarnaujamose teritorijose;
  • nėra laisvų vietų Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programą.

Visą informaciją rasite:

Siuntimo išdavimo į Kauno rajono darželius tvarkos aprašas

  

MIELA „PIENĖS“ BENDRUOMENE,

Esame dėkingi už supratingumą, geranorišką bendradarbiavimą ir norą padėti kurti vaikams jaukesnę, saugesnę ir modernesnę ugdymo(si) aplinką.

Kiekvieno Jūsų sprendimas skirti pajamų mokesčio dalį – džiaugsminga dovana mūsų lopšeliui–darželiui.

Juk maži, geri darbai kuria didelius ir prasmingus pokyčius.

                Kviečiame ir šiais metais skirti 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio (GPM) Kauno sanatoriniam lopšeliui–darželiui „Pienė. 

Tai galite padaryti iki 2023 m. gegužės 1 d. internetu.

Prisijunkite prie VMI Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).

Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“. 

Pasirinkite „Pildyti naują formą“, formos kodas FR0512 ir paspauskite „Filtruoti“.

Pildykite elektroninę formą vedlio principu ir paspauskite „Pradėti“.

Gavėjo paieškoje įveskite įstaigos kodą 191642154 (Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pienė“) ir paspauskite „Tęsti“.

Mokesčio dalies paskirtis – nepildoma.

Mokesčio dalies dydis (procentais) – 1,2.

Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – pasirinkite 2022 m.  ir paspauskite „Išsaugoti“.

Patvirtinkite, kad duomenys teisingi.

Formuokite prašymą ir pateikite.

Išsamesnė informacija apie deklaravimą: 

https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx,         

https://www.vmi.lt/evmi/kaip-elektroninio-deklaravimo-sistemoje-eds-pateikti-prasyma-skirti-pajamu-mokescio-dali-paramai-

 

Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą mūsų įstaigai!

Paramos likutis 2022-01-01         2031,62 Eur

Gauta parama už 2022 m.             1723,93 Eur

Panaudota parama 2022 m.           2139,02 Eur

Paramos likutis 2022-12-31           1616,53 Eur

Administracija

 
V. VELYKOS 
  

SVARBI IR ATNAUJINTA INFORMACIJA DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO

 

Informuojame, kad priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Siekiant padėti tėvams (globėjams) priimti pagrįstus sprendimus dėl ankstyvesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į:

grupių mokytojas dėl ugdymosi poreikių bei pažangos vertinimo / rekomendacijų;

pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas (ikimokyklinė ugdymo įstaiga / mokykla) (Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba, tel. 8 37 42 32 84), dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo.

Tarnyba, gavusi tėvų (globėjų) prašymą, per 20 darbo dienų atlieka vaiko brandumo mokytis įvertinimą ir pateikia tėvams (globėjams) rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis. Atkreipiame dėmesį, kad vertinimas atliekamas konsultavimo tikslais, išsiaiškinant vaiko galias ir sunkumus, jo raidos lygį įvairiose srityse (pvz.: kalbinių gebėjimų, bendravimo ir pan.), atskleidžiant veiksnius, kurie galėtų nulemti jo gebėjimą mokytis, tikėtinus mokymosi pasiekimus, socialinę sėkmę ir teikiant rekomendacijas vaiką ugdysiančiam pedagogui, tėvams (globėjams).

                      Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje priima tėvai (globėjai).

                      Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.

                      Iškilus klausimams, prašome kreiptis į Letą Dubinskienę, laikinai einančią direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas, tel. 8 37 34 54 54.

 
 

DĖKOJAME

„Stirniukų” grupės tėveliams

už įstaigos ugdytiniams dovanotą edukacinę priemonę!

„Gandriukų” grupės tėveliams

už įstaigos aplinkų puoselėjimą!

Deno, lankančio „Voveriukų” grupę, šeimai

už įstaigos ugdytiniams vestą edukaciją!

Liucijos, lankančios „Voveriukų” grupę, šeimai

už įstaigos ugdytiniams dovanotus žaislus!

Adelės ir Emilijos, lankančių „Kiškučių”, „Stirniukų” grupes, šeimai

už įstaigos ugdytiniams dovanotus žaislus!

Simo, lankančio „Gandriukų” grupę, šeimai

už įstaigos ugdytiniams dovanotus žaislus!

Mykolo, lankančio „Gandriukų” grupę, šeimai

už įstaigos ugdytiniams dovanotus žaislus!

Gustės, lankančios „Gandriukų” grupę, šeimai

už įstaigos ugdytiniams dovanotus žaislus!

Harry, lankančio „Voveriukų” grupę, mamai

už įstaigos ugdytiniams dovanotus žaislus!

Arjietos, lankančios „Ežiukų” grupę, šeimai

už įstaigos ugdytiniams dovanotus žaislus!

Kasparo, lankančio „Ežiukų” grupę, šeimai

už įstaigos ugdytiniams dovanotus žaislus!

Danielės, lankančios „Ežiukų” grupę, šeimai

už įstaigos ugdytiniams dovanotus žaislus bei vestą edukaciją!

Džiugo ir Liepos, lankančių „Ežiukų”, „Voveriukų” grupes, šeimai

už įstaigos ugdytiniams dovanotą lauko įrenginį!

Pauliaus, lankančio „Ežiukų” grupę, tėveliui 

už įstaigos edukacinių aplinkų gražinimą bei ugdytiniams vestą edukaciją!

Ugniaus, lankančio „Stirniukų” grupę, šeimai

už įstaigos lauko erdvės sutvarkymą  bei ugdytiniams vestas edukacijas!

Adrijos, lankančios „Ežiukų” grupę, tėveliui

už įstaigos ugdytiniams vestą edukaciją!

 

AČIŪ!

Kauno sanatorinio lopšelio-darželio

„Pienė“ bendruomenė

Gėlių puokštės - Florima de Fleurs

 

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME

Tarptautinės mokytojų dienos proga bei linkime

neišsenkančių idėjų, kantrybės, puikių veiklos rezultatų,

gražių ir prasmingų dienų ir nuolat lydinčio šviesaus jausmo,

kuris primintų, kad dalinti save kitiems – gyvenimo prasmė.

Sėkmės Jums dirbant taurų, atsakingą darbą!

Kauno sanatorinio lopšelio-darželio

„Pienė“ bendruomenė

 

 Sveikiname su Rugsėjo 1-ąja! | Širvintų rajono savivaldybė 

            MIELA „PIENĖS“ BENDRUOMENE,

             Laikas mums jau dovanoja auksaspalvio rudens pradžią,

 tuo pačiu ir Rugsėjo 1-ąją – visiems labai brangią, įsimintiną ir džiugią šventę

Sveikiname visus!

Rugsėjo 1-ąją – Mokslo ir žinių dieną – lopšelis-darželis dirbs Jums įprastu laiku.

Prašome vaikučius atvesti iki 9 val., nes nuo 9.30 val. jų lauks įvairios linksmybės grupėse ir šventinis rytmetys „Sveikas, darželi“!

Iki pasimatymo!

  Administracija

GERBIAMI TĖVELIAI,

primename, kad Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu visos mūsų lopšelio-darželio „Pienė“ grupės 2022 m. rugpjūčio 15–31 d. laikinai uždaromos.

Lauksime visų sugrįžtančių rugsėjo 1-ąją (dirbsime įprastu laiku)!

Dėkojame Jums, gerb. Tėveliai, už gražią bendrystę ir bendradarbiavimą!

Gražios ir turiningos visiems likusios vasaros! Būkite saugūs ir sveiki!

                                                                                                                                                                    

   Administracija

 

PRASIDEDA KAUNO SANATORINIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PIENĖ“ PASTATO FASADO REMONTO DARBAI

Š. m. rugpjūčio mėn. pradedami lopšelio-darželio pastato fasado tvarkybos darbai. Remonto darbų metu bus atliekami pastato fasado sienų ir cokolio šiltinimo ir apdailos, nuogrindos įrengimo ir sklypo sutvarkymo darbai.

Statybos darbus planuojama atlikti per ateinančius 4 mėnesius. Darbams ruoštasi nuosekliai, etapais: pirmieji tvarkybos projektai pradėti rengti dar 2015 metais, paskutinius projektavimo darbus baigėme 2021-aisiais.

Tvarkybos darbų metu statybos teritorija bus aptverta ir užtikrintas vaikų saugumas.

SVARBUpastato remonto laikotarpiu įvažiuoti į įstaigos vidinį kiemą bus draudžiama.

Fasado tvarkybos darbai bus atliekami Kauno miesto savivaldybės lėšomis. Darbus vykdys UAB „Guresta“ (konkursas organizuotas elektroninio CPO.LT katalogo priemonėmis), techninę darbų priežiūrą atliks UAB „E. Žukausko statybų techninė priežiūra“.

Tikimės, kad pastato modernizavimo pokyčiai, sutvarkyta aplinka užtikrins patogią ir jaukią ugdymo įstaigos aplinką.

Dėkojame už supratimą ir bendradarbiavimą!

Administracija

 

MAITINIMO ĮKAINIŲ POKYČIAI NUO 2022 M. RUGSĖJO 1 D.

                Informuojame, kad nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. keisis vaikų maitinimo mokestis Kauno miesto ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo įstaigose. 
                     Išsami informacija: bit.ly/maitinimo-ikainiai. 
 
Maitinimo kainiai 2022 09 01   

Pavasaris miške - I

Mielieji,

Atgimusi gamta dovanoja pačią gražiausią pavasario šventę – šv. Velykas.

Tegul atbundantis pavasaris, sugrįžtantys paukščiai į Jūsų namus atneš

įkvėpimą pažangioms idėjoms, prasmingiems darbams.

Lai apgaubs Jus stiprybe, meile, tikėjimu ir viltimi!

Administracija

 

INFORMACIJA DĖL COVID -19 TESTAVIMO ORGANIZAVIMO

               Informuojame, kad lopšelyje – darželyje „Pienė“ sudaryta galimybė testuotis naudojant greituosius antigeno testus, kuriems naudojamas ėminys iš seilių – „čiulpinukus“. Testavimas yra savanoriškas ir vykdomas tuo atveju, jeigu grupėje kitam ugdytiniui arba darbuotojui bus nustatyta COVID – 19 liga. Testavimo procesu siekiama užtikrinti COVID-19 ligos tarp ugdymo įstaigos bendruomenės narių plitimo kontrolę, mažinti šios ligos židinių ar protrūkių ugdymo įstaigoje skaičių.

             Gavus teigiamą testo rezultatą vaikas galės būti registruojamas patvirtinamajam tyrimui į mobilų punktą PGR tyrimui, o likusiems vaikams bus rekomenduojama testuotis dažnesniu periodiškumu pagal algoritmą savikontrolės greitaisiais antigeno testais. Persirgusiems vaikams, kai nuo teigiamo SARS – CoV – 2 PGR / antigeno testo praėjo ne daugiau nei 90 dienų, testavimas netaikomas  ir,  žinoma, po sąlyčio su koronavirusiu sergančiu asmeniu, izoliuoti nereikės.

Administracija

   

Su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena | Lietuvos rankinio federacija

Gerbiamieji,

Sveikiname Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga!

Saugokime savo valstybės nepriklausomybę ir savarankiškumą.

Didžiuokimės, kad esame nepriklausomos Lietuvos piliečiai.

Puoselėkime taurias idėjas ir jas sėkmingai įgyvendinkime!

Kauno sanatorinis lopšelis–darželis „Pienė“

 

Vasario 16-osios renginiai LDM | Lietuvos nacionalinis dailės muziejus 

Mielieji,

Vasario 16-oji – tai mūsų Tautos tikėjimo, vilties ir drąsos šventė!

Šios iškilios dienos proga sveikiname Jus ir linkime branginti bei puoselėti meilę savo Tėvynei.

Būkime kupini ryžto, pilietinės santarvės ir didelių siekių.

Telydi mus Vasario 16-osios dvasia, nepaliaujamas tikėjimas ir Dievo globa.

Su Lietuvos valstybės atkūrimo diena!

Kauno sanatorinis lopšelis–darželis „Pienė“

 Vasario 16-osios renginiai LDM | Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

Sveikinimas 2021 

INFORMACIJA TĖVELIAMS

Kviečiame  susipažinti su Sveikatos apsaugos ministerijos parengta informacija UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENEI: https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/pajute-persalimo-simptomus-likime-namie

Vaikai, kuriems pasireiškia ŪVKTI požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į ugdymo įstaigą ar kitas žmonių susibūrimo vietas neturi būti vedami. Tais atvejais, kai vaikui pasireiškia ŪVKTI požymiai ir tėvams (globėjams, rūpintojams) kyla abejonių, ar tikrai vaikas esamos sveikatos būklės gali eiti į ugdymo įstaigą nekeldamas pavojaus užkrėsti savo grupės, klasės draugų, rekomenduojama registruoti vaiką pasitikrinti (atliekant COVID-19 testą) dėl COVID-19 ligos karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.ltDėl tolesnės vaiko sveikatos priežiūros rekomenduojama konsultuotis su šeimos gydytoju. 

Saugokime save ir kitus!

                                                                                                     Administracija

  

INFORMACIJA TĖVELIAMS

Informuojame, kad nuo 2021 m. rugsėjo 23 d. pasikeitė teisės aktai, reglamentuojantys izoliacijos po kontakto su teigiamu Covid-19 ligos atveju tvarką (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. V-2142 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo").

Nuo 2021-09-23 izoliacijos trukmė sąlytį turėjusiems asmenims trumpėja nuo 14 iki 10 dienų. Kaip ir anksčiau, suteikiama galimybė susitrumpinti izoliaciją, ne anksčiau kaip 7 izoliacijos dieną atliktus PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą, jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai, t. y. staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas. Primename, kad anksčiau tokiu metu atlikus testą izoliacija buvo trumpinama iki 10 dienų.

Atsižvelgiant į minėtame teisės akte patvirtintus pasikeitimus ir siekiant užtikrinti kontaktinį ugdymą, ikimokyklinio amžiaus vaikams, kurie ugdymo įstaigoje kontaktavo su teigiamu Covid-19 ligos atveju izoliacija netaikoma, izoliuojasi tik vaikas, kuriam patvirtintas Covid-19, kiti lanko įstaigą, tik izoliuojasi darbuotojai (kuriems netaikomos izoliavimosi išimtys).

Visais atvejais ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomus jaučiantys asmenys neturi dalyvauti ugdymo procese ir rekomenduojama atlikti PGR tyrimą.

Saugokime save ir kitus!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Administracija

   

Mieli Mokytojai,

Dėkojame Jums už žodį, už mintį, už tikėjimą.

Dėkojame už kasdieninį darbą ir kantrybę.

Dėkojame už meilę vaikams ir Jūsų profesionalumą...

                                           Su Mokytojo diena!

                              Lipdukas pienė su drugeliais   Administracija

 

 
 

   Liudvikos skrynia: Trafaretai-lapai

 

SVEIKINAME PIENĖS” BENDRUOMENĘ

     SU MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA!

Rugsėjis žengia naują žingsnį,

dovanodamas gražią ir prasmingą šventę...

Metai iš metų pasikartojančią ir kaskart vis kitokią...

Lai šiais metais ji būna pilna vaikų šypsenų, džiaugsmo! 

Visiems sėkmingų naujų mokslo metų!

Laukiame visų vaikučių rugsėjo 1-ąją dieną!

                                           

                                                                                                    Nuo rugsėjo 1 d. dirbsime įprastu laiku.

                                                                                                                                       Administracija

 

 
INFORMACIJA TĖVELIAMS
 
Gerbiami Tėveliai,

       primename, kad visos mūsų lopšelio–darželio „Pienė“ grupės Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu nuo 2021 m. rugpjūčio 16 iki 31 d. uždaromos.  Lauksime visų sugrįžtančių rugsėjo 1-ąją! Dėkojame Jums, gerb. Tėveliai, už gražią bendrystę ir bendradarbiavimą! Gražios ir prasmingos visiems likusios vasaros! Būkite saugūs ir sveiki!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Administracija

  

MIELA PIENĖS BENDRUOMENE,  
 
sveikiname Jus su artėjančiomis šventėmis - šv. Velykomis! Sveikinimas

 

MIELA PIENĖS BENDRUOMENE,

        Esame dėkingi už supratingumą, geranorišką bendradarbiavimą ir norą padėti kurti vaikams jaukesnę, saugesnę ir modernesnę ugdymosi aplinką.

Kiekvieno Jūsų sprendimas skirti  pajamų mokesčio dalį – džiaugsminga dovana mūsų lopšeliui–darželiui.     Juk maži, geri darbai kuria didelius ir prasmingus pokyčius.

                    Kviečiame ir šiais metais skirti 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio (GPM) Kauno sanatoriniam lopšeliuidarželiui „Pienė.

    ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD JUMS PAPILDOMAI TAI NIEKO NEKAINUOS. TIESIOG – TAI PROCENTAI NUO TOS MOKESČIŲ SUMOS, KURI JAU SUMOKĖTA VALSTYBEI.

 Tai galite padaryti iki 2021 m. gegužės 3 d. internetu.

1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) ČIA

2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.

3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.

4. Užpildykite FRO512 v.3 formą tiesiogiai EDS portale.

5. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

(!) 5 Mokestinis laikotarpis – 2020 m.

(!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – x

(!) E1 Gavėjo tipas – 2

(!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas)  – 191642154

(!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – 1,2 proc.

(!) E5 langelyje įrašyti metus, t.y. kokiam laikotarpiui norėtumėte skirti paramą (ilgiausias laikotarpis iki 2023 m.) [šis laukelis pildomas norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus]  

 Išsamesnė informacija apie deklaravimą vmi.lt ir deklaravimas.vmi.lt.

           Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą mūsų lopšeliui–darželiui!

Gauta parama už 2020 m.                    1747,05 Eur

Panaudota parama 2020 m.                 2415,30 Eur

Paramos likutis 2021-01-01                  2728,98 Eur

               

         Administracija

  
 
 
 
INFORMACIJA TĖVELIAMS
   
 Gerb. Tėveliai,

informuojame, kad Kauno sanatorinio lopšelio–darželio „Pienė“ ikimokyklinė „Kiškučių“ (lopšelio) grupė nuo gruodžio 28 d. (pirmadienio) pradeda dirbti įprastu (kontaktiniu) būdu.

Būkime sveiki!  

  
INFORMACIJA TĖVELIAMS
  

Gerb. Tėveliai,

informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. A-4305 „Dėl Kauno sanatorinio lopšelio–darželio „Pienė“ dalies veiklos ribojimo“  ikimokyklinio ugdymo „Kiškučių“ (lopšelio)  grupėje nuo 2020 m. gruodžio 18 d. iki 2020 m. gruodžio 23 d. įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Nurodytu laikotarpiu vaikų ugdymas „Kiškučių“ grupėje organizuojamas nuotoliniu būdu.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.

Pridedame Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą. Peržiūrėti 

  
    
INFORMACIJA TĖVELIAMS
 
 Gerb. Tėveliai,

informuojame, kad Kauno sanatorinio lopšelio–darželio „Pienė“ ikimokyklinė „Gandriukų“ grupė nuo gruodžio 16 d. (trečiadienio) pradeda dirbti įprastu (kontaktiniu) būdu.

Būkime sveiki!    

INFORMACIJA TĖVELIAMS
  

Gerb. Tėveliai,

informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. A-4159 „Dėl Kauno sanatorinio lopšelio–darželio „Pienė“ dalies veiklos ribojimo“  (ir Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. A-4172 „Dėl Kauno sanatorinio lopšelio–darželio „Pienė“ dalies veiklos ribojimo“ pakeitimo") ikimokyklinio ugdymo „Gandriukų“ grupėje nuo 2020 m. gruodžio 7 d. iki 2020 m. gruodžio 15 d. įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Nurodytu laikotarpiu vaikų ugdymas „Gandriukų“ grupėje organizuojamas nuotoliniu būdu.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.

Pridedame Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus.  Peržiūrėti Peržiūrėti

 

INFORMACIJA APIE COVID-19 (KORONAVIRUSĄ)

 Svarbiausią informaciją dėl COVID-19 (koronaviruso) rasite šiose internetinėse svetainėse:

Psichologinę pagalbą tėvams ir vaikams teikia Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba. Susisiekite tel. nr. +370 673 07 153, el. p. Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

 

 

Sveikinimas 

 

 

TĖVELIAI,

         informuojame, kad 2020 m. Kauno sanatorinis lopšelis-darželis Pienė“ dirba visą vasarą. Įstaigos darbo laikas vasaros laikotarpiu 7.30-18.00 val.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8 37 34 54 54.

 ***

Kviečiame skirti 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio (GPM) Kauno sanatoriniam lopšeliui-darželiui „PIENĖ“

Tai galite padaryti iki 2020 m. liepos 1 d. internetu:

1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) ČIA
2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
4. Užpildykite FRO512 v.3 formą tiesiogiai EDS portale.
5. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

(!) 5 Mokestinis laikotarpis – 2019 m.
(!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – x
(!) E1 Gavėjo tipas – 2
(!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas)  – 191642154
(!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – 1,2 proc.
(!) E5 langelyje įrašyti metus, t.y. kokiam laikotarpiui norėtumėte skirti paramą (ilgiausias laikotarpis iki 2022 m.) [šis laukelis pildomas norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus] 

***

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, nuo 2020 m. kovo 13 d. rekomenduojama, o nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. privalomai stabdomas ugdymo procesas visose švietimo įstaigose, t. y. ir Kauno sanatoriniame lopšelyje-darželyje „Pienė“.

Mokestis nebus skaičiuojamas, pritaikant tvarkos aprašo 10.7. papunktį (dėl ekstremalių įvykių).

***

 

INFORMACIJA DĖL KORONAVIRUSO

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių situacijų operacijų centras, organizuodamas prevencijos ir kontrolės priemones bei atsižvelgdamas į nepalankią naujojo koronaviruso epidemiologinę situaciją Šiaurės Italijoje, 2020 m. vasario 24 d. papildė COVID-19 įtariamo atvejo apibrėžimą, prie epidemiologinių kriterijų įtraukdamas keliavimą Šiaurės Italijoje regione (Veneto, Lombardijos, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionai).

Sveikatos apsaugos ministerija išplatintame pranešime, visų keliautojų, per pastarąsias dvi savaites buvusių ne tik Kinijoje, bet ir minėtuose Šiaurės Italijos regionuose, prašo registruotis užpildant Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) interneto svetainėje pateikiamą anketą (http://nvsc.lrv.lt/covid-19).

Pajutus į gripą panašius simptomus tokie asmenys nedelsiant turi skambinti bendruoju pagalbos tarnybų telefonu 112.

Atsižvelgdama į tarptautinių ekspertų išvadas, Sveikatos apsaugos ministerija ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos rekomenduoja žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą.

Kita informacija dėl koronaviruso LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje, informaciniuose leidiniuose: pranešime spaudai apie higienos svarbą, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos pranešime Naujojo koronaviruso sukelta liga (COVID-19), lankstinukuose Kas yra koronavirusas?,  Kaip plauti rankas, Kaip sumažinti pavojų užsikrėsti koronavirusais?, „Rekomendacijos.

***

Prašome vadovautis psichologų patarimais:

• Nepanikuoti, elgtis ir užsiimti įprasta bei rutinine veikla, laikytis sau įprasto darbo ir poilsio režimo.

• Remtis tik patikimais šaltiniais apie koronavirusą, jo plitimo eigą. Institucijos - Sveikatos apsaugos ministerija, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, LRT.

• Neplatinti neaiškios kilmės ar nepatvirtintos informacijos savo socialinėje aplinkoje, kalbėti tik patvirtintais faktais.

• Kritiškai vertinti socialiniuose tinkluose ar neaiškios kilmės šaltiniuose pateikiama ir cituojama informaciją .

• Pasikalbėti šeimos (draugų) aplinkoje (ypač su vaikais) apie profilaktinių priemonių laikymąsi/savimonės ugdymą.

• Neignoruoti ar juo labiau nesišaipyti iš asmenų, kurie mūsų subjektyviu vertinimu, perdėtai reaguoja į koronaviruso grėsmę. Geriau ramiai pasikalbėti apie tai, išklausyti juos, pasidalinti savo turima patikima informacija, pasistengti juos nuraminti.

***
Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalioja nauja Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarka. Skaityti išsamiau... 
***
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas informuoja dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų gerinimą. Skaityti išsamiau...
 
***
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Užkrečiamų ligų valdymo skyriaus rekomendacijos dėl tymų profilaktikos. Skaityti išsamiau...
 
***
2018 m. balandžio 10 d. sveikatos apsaugos ministras patvirtino naują vaikų maitinimo aprašą. Apie pokyčius skaityti išsamiau...

***

Atkreipiame dėmesį dėl keičiamo brandumo mokyklai vertinimo, galimo privalomo priešmokyklinio ugdymo pradžios anksčiau nei vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Skaityti išsamiau...

***

Pradėjo veikti Tėvų linija - konsultacinė pagalba telefonu pozityvios tėvystės klausimais, kylančiais tėvams, įtėviams, globėjams. Darbo dienomis nuo 17 iki 21 val. visos šalies tėvai, susiduriantys su vaikų auginimo ir auklėjimo iššūkiais, gali skambinti nemokamu numeriu 8 800 90012 ir pasikonsultuoti su profesionaliu specialistu. Skaityti išsamiau...

 ***

Vaikai atvedami į Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ir išleidžiami iš jų vadovaujantis Kauno miesto tarybos 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimu Nr. T-682 patvirtintu tvarkos aprašu.

***

 „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ (statistinė apskaitos forma Nr. 027-1/A) galioja vienerius metus nuo jo išdavimo datos.

***