Specialistų teikiamos paslaugos

MUZIKINĖ VEIKLA  meninio ugdymo mokytoja metodininkė Rasa Zavistanavičienė

Pirmadienis

15.30 - 16.00 val. „Stirniukų“ grupė

16.10 - 16.40 val. „Gandriukų“ grupė

             Tėveliai konsultuojami 16.45 – 17.15 val.

 

Antradienis

  9.05 -   9.30 val. „Kiškučių“ grupė

  9.35 - 10.05 val. „Ežiukų“ grupė

10.10 - 10.40 val. „Gandriukų“ grupė

10.50 - 11.20 val. „Voveriukų“ grupė

 

Ketvirtadienis

  9.05 -   9.30 val.  „Kiškučių“ grupė

  9.35 - 10.05 val. „Voveriukų“ grupė

10.10 - 10.40 val. „Stirniukų“ grupė

10.50 - 11.20 val. „Ežiukų“ grupė

 

LOGOPEDO UŽSIĖMIMAI  logopedė metodininkė Inga Sadlauskienė

Pirmadienis

              Tėveliai konsultuojami 8.30 – 9.00 val.

  9.00 –   9.30 val. „Ežiukų“ grupė

  9.30 – 11.00 val.  „Stirniukų“ grupė

11.00 – 11.30 val. individualūs užsiėmimai

 

Antradienis

15.30 – 16.30 val. „Gandriukų“ grupė

17.30 –18.00 val. individualūs užsiėmimai

 

Ketvirtadienis

15.30 – 16.30 val. „Gandriukų“ grupė

16.30 – 17.20 val. „Stirniukų“ grupė

17.20 - 18.00 val. individualūs užsiėmimai

                     Tėveliai konsultuojami individualiai susitarus su logopedu tel. 8 37 34 54 54
 

KŪNO KULTŪROS UŽSIĖMIMAI  mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

Pirmadienis
  9.00 –   9.30 val. „Gandriukų“ grupė
 
Trečiadienis
         9.05 –   9.30 val. „Kiškučių“ grupė
         9.30 –  10.00 val. „Ežiukų“ grupė
       10.00 – 10.30 val. „Voveriukų“ grupė
       10.30 – 11.00 val. „Stirniukų“ grupė
 
Penktadienis
         9.00 –   9.30 val. „Gandriukų“ grupė
         9.30 –  10.00 val. „Stirniukų“ grupė
       10.00 – 10.30 val. „Voveriukų“ grupė
       10.30 – 11.00 val. „Ežiukų“ grupė

 

MENINIO UGDYMO (DAILĖS) UŽSIĖMIMAI  meninio ugdymo mokytoja Regina Selickaitė

Pirmadienis

  9.00 –   9.30 val. „Voveriukų“ grupė
         9.40 –  10.10 val. „Ežiukų“ grupė
       10.20 – 10.50 val. „Gandriukų“ grupė
       11.00 – 11.30 val. „Stirniukų“ grupė

MENINIO UGDYMO (ŠOKIO) UŽSIĖMIMAI  meninio ugdymo mokytoja Gina Tamulevičienė

Antradienis

  9.00 –   9.30 val. „Voveriukų“ grupė
         9.35 –  10.05 val. „Stirniukų“ grupė
       10.10 – 10.40 val. „Ežiukų“ grupė
       10.50 – 11.20 val. „Gandriukų“ grupė


Ketvirtadienis

  9.00 –   9.30 val. „Ežiukų“ grupė
         9.35 –  10.05 val. „Gandriukų“ grupė
       10.10 – 10.40 val. „Voveriukų“ grupė
       10.50 – 11.20 val. „Stirniukų“ grupė

 

SVEIKATOS UGDYMO UŽSIĖMIMAI  visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Justina Kapočiūnienė

Trečiadienis

  9.00 –   9.25 val. „Ežiukų“ grupė
         9.30 –   9.55 val. „Voveriukų“ grupė
       10.00 – 10.25 val. „Stirniukų“ grupė
       10.30 – 10.55 val. „Gandriukų“ grupė
 

Penktadienis

9.10 – 9.30 val. „Kiškučių“ grupė

 
* 3 kartus per savaitę ugdytiniams vyksta viršutinių kvėpavimo takų stirpinimo veiklos, integruotos į ugdymo procesą