Specialistų teikiamos paslaugos

 

LOGOPEDĖ AIDA LUKMINIENĖ

Susitikimo laiką su Aida galite suderinti telefonu +370 37 34 54 54.

Specialistė dirba su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais kalbos ir komunikacijos bei raidos sutrikimų, konsultuoja tėvus ir pedagogus, dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.

 

PSICHOLOGĖ ALINA VALIUŠKĖ

Susitikimo laiką su Alina galite derinti telefonu +370 639 60 484.

Specialistė dirba su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, įvertina ir padeda spręsti psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, konsultuoja tėvus ir pedagogus, dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.

 

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ LETA DUBINSKIENĖ

Susitikimo laiką su Leta galite derinti +370 37 34 54 54.

Specialistė ugdo vaikų socialinę kompetenciją, padeda įveikti emocines, socialines raidos problemas, vykdo ankstyvąją prevenciją, dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ JUSTINA KAPOČIŪNIENĖ

 Susitikimo laiką su Justina galite derinti telefonu +370 674 34 572.

Specialistė saugoja ir stiprina ugdytinių sveikatą, konsultuoja tėvus ir pedagogus, dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.