Vizija, misija, veiklos kryptys

VIZIJA

Kauno sanatorinis lopšelis – darželis „Pienė“ – šiuolaikiška ikimokyklinio ugdymo įstaiga šiuolaikiškiems vaikams, ugdymą grindžianti fizinę bei emocinę sveikatą puoselėjančia veikla bei išskirtine aplinka.

MISIJA

Teikti 1,5 – 7 metų vaikams, sergantiems ūmiomis kvėpavimo takų ligomis, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, tenkinant individualius vaiko ugdymosi poreikius.

 

2016 – 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO TIKSLAI:

1. Užtikrinti tėvams teikiamos informacijos apie vaiko ugdymą(si) įstaigoje kokybę, kuriant informavimo sistemą bei kryptingai tobulinant mokytojų ir kitų darbuotojų profesines kompetencijas.

2. Efektyvus ir tikslingas įstaigos lėšų panaudojimas, siekiant atnaujinti ir turtinti įstaigos edukacines, lauko bei vidaus erdves.

 

2017 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI:

1. Siekti vaikų pasiekimų vertinimo kokybės bei plėsti tėvų informavimo galimybes.

2. Siekti aukštesnės įsivertinimo kokybės rengiant dokumentus įstaigos įsivertinimui.

3. Pagerinti vaiko aplinkų kokybę ir modernizuoti įstaigos veiklą, atnaujinant ir turtinant įstaigos erdves.