Vizija, misija, veiklos kryptys

VIZIJA

Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pienė“ šiuolaikiška ikimokyklinio ugdymo įstaiga šiuolaikiškiems vaikams, ugdymą grindžianti fizinę bei emocinę sveikatą puoselėjančia veikla bei siekianti ugdymo turinio įvairovės.

MISIJA

Teikti vaikams, sergantiems ūmiomis kvėpavimo takų ligomis, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, tenkinant individualius vaiko ugdymosi poreikius, užtikrinančias vaiko pasirengimą ugdymuisi mokykloje.

 

20192021 METŲ STRATEGINIO PLANO TIKSLAI:

1. Siekti ugdytinių ugdymosi pasiekimų ir pažangos, įdiegiant verslumo ugdymo programą bei taikant lauko pedagogikos elementus.

2. Patobulinti pedagogų profesines kompetencijas, vertinant ir panaudojant ugdytinių pasiekimus, kuriant verslumo ugdymo programą.

            3. Modernizuoti įstaigos vidaus ir lauko erdves, racionaliai panaudojant lėšas.