Vizija, misija

VIZIJA

Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pienė“ šiuolaikiška ikimokyklinio ugdymo įstaiga šiuolaikiškiems vaikams, ugdymą grindžianti fizinę bei emocinę sveikatą puoselėjančia veikla bei siekianti ugdymo turinio įvairovės.

MISIJA

Teikti vaikams, sergantiems ūmiomis kvėpavimo takų ligomis, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, tenkinant individualius vaiko ugdymosi poreikius, užtikrinančias vaiko pasirengimą ugdymuisi mokykloje.

 

                                                                                       „PIENĖS“ DRAUGAI

VšĮ  „Vaiko labui"

RIĮDA „Sveikatos Želmenėliai“

Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija RIUKKPA

Kauno lopšelis - darželis „Šnekutis“ 

Kauno Valdorfo darželis „Šaltinėlis“

Kauno „Šilo“ pradinė mokykla

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka (Panemunės padalinys)

VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai 

VšĮ Kauno kolegija