Patalpų nuoma

 

Nuomojamos patalpos pavadinimas Plotas (m2) Veikla Kaina

Užimtumas (t. y. nuomos laikotarpis)

Aktų salė 72 m2 Šokiai 21 Eur 2016-10-03 – 2016-12-02