Patalpų nuoma

 

Nuomojamos patalpos pavadinimas Plotas (m2) Veikla Kaina

Užimtumas (t. y. nuomos laikotarpis)

Aktų salė 72 m2 Šokiai 42 Eur 2018-04-25 – 2018-12-31